Dwarsfluitlessen bij Muziekschool Hoorn.

Dwarsfluit

Dwarsfluitles bij muziekschool Hoorn wordt met ingang van dit nieuwe schooljaar  door Hans Stap verzorgd. Hans Stap heeft als docent dwarsfluit een jarenlange ervaring en is met ingang van september van dit schooljaar opnieuw verbonden aan muziekschool Hoorn. Kennis en deskundigheid zijn de twee pijlers waarop zijn  lessen gebaseerd zijn en daarnaast natuurlijk de wensen van de leerling. Hans heeft een klassieke opleiding genoten maar heeft tijdens zijn conservatoriumopleiding ook een aantekening “lichte muziek” behaald.  Hans heeft een conservatoriumopleiding doorlopen en daarna het  Staatsexamen dwarsfluit met goed gevolg afgesloten. Kortom, hij weet hoe je als docent invulling moet geven aan de lesinhoud en is daarnaast ook jarenlang direct betrokken geweest bij de opleidings- en scholingsfondsen voor gediplomeerde muziekdocenten en orkestmusici.

HansMetTweeLeerlingen 600

Om te kiezen voor de dwarsfluit is het van belang te beseffen dat je, in vergelijking met andere instrumenten, als snel resultaat boekt op de dwarsfluit. Al binnen enkele weken kan de nieuwe leerling enkele eenvoudige liedjes spelen. Mocht de leerling in spé nog geen noten kunnen lezen, binnen een twee – tot een drietal weken is dat geen probleem meer! Daarnaast heeft Hans veel aandacht voor de embouchure (stand van de lippen en mond) en de ademhaling alsmede de houding van de fluitist. Je zult merken dat elke les een aantal doorlopende elementen van de eerder genoemde kenmerken kent die – zeker in het begin – telkenmale in de lesinhoud terugkomen. Zodoende wordt voorkomen dat de leerling na verloop van tijd een of meerdere foutief aangeleerde aspecten van de houding of ademhaling moet afleren. Na verloop van tijd zal de leerling al snel enkele liedjes in combinatie met pianobegeleiding van Hans kunnen spelen en mogelijkerwijs - en indien wenselijk - al na het 1e jaar kunnen meedoen aan de voorspeeldag/avond. Mocht je al enkele jaren dwarsfluitlessen elders gevolgd hebben dan ben je van harte welkom om eens met een andere invalshoek opnieuw inhoud aan je lessen te geven.

 

Huren dwarsfluit

Voor met name beginnende leerlingen is het advies om in overleg met Hans Stap een dwarsfluit te huren. Huren voorkomt in eerste instantie de aanschaf van de dwarsfluit en mocht de leerling de dwarsfluit na een bepaalde periode gehuurd te hebben, dan kan men onder zeer gunstige voorwaarden het gehuurde instrument alsnog kopen! Als voorbeeld is het voor met name jonge (kleine) leerlingen te adviseren om een dwarsfluit met een gebogen - en recht kopstuk te huren. Het in 1e instantie gebruiken van het gebogen kopstuk voorkomt een foutieve houding van de leerling en hij of zij kan te zijner tijd overstappen op het rechte kopstuk als de leerling lang genoeg is om met de juiste houding het rechte kopstuk te gebruiken. Zodoende kan de leerling in spé al vanaf jonge leeftijd beginnen met het door hem of haar gewenste instrument. Voor anderen kan het huren een gevoel van zekerheid geven en de gunstige huurvoowaarden van Moeskops Muziek zijn opvraagbaar. In overleg met docent Hans Stap kom je tot een weloverwogen huuradvies van de dwarsfluit die je wenst.

 

Tarieven dwarsfluitles 

Dwarsfluitles kan gevolgd worden in een privé-les of koppelles. Een privé-les duurt 30 minuten en spreekt voor zich. Een koppelles is een les met twee leerlingen van om en nabij hetzelfde niveau en duurt ook 30 minuten. De lestarieven worden per maand vooraf betaald en de kosten van een privé-les zijn: € 75,- per maand en voor een koppelles zijn de kosten € 45,- per maand. In de periode van de zomervakantie (juli en augustus) ben je geen lesgeld verschuldigd vanwege het feit dat er dan geen lessen gegeven worden.

Meer  informatie is te verkrijgen bij:

Hans Stap 06 1369 4654

Website: fluitstudiohansstap

Afdrukken E-mailadres